Waarom een rechtsbijstandverzekering?

U kunt altijd een keer verzeilt raken in een conflict met iemand om bepaalde redenen. Maar dit kan behoorlijke gevolgen voor uzelf hebben zowel financieel gevolgen en juridische gevolgen. Misschien heeft u in zo’n hachelijke situatie wel behoefte aan professionele hulp. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering afsluit kunnen mensen u hierbij helpen.

Er zijn verscheidene aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen en die hanteren allemaal verschillende polisvoorwaarden en premies. Het is daarom belangrijk om dit goed met elkaar te vergelijken om er zo voor te zorgen dat u de voordeligste premie krijgt en het beste geholpen wordt met uw problemen.

Uiteraard is het lastig om in het schatten of u de rechtsbijstand daadwerkelijk nodig zal hebben, maar dit is bij de meeste verzekeringen zo. Je dekt met een rechtsbijstandverzekering wel een bepaald risico in. Er zijn wel verschillende zaken die het nut van een rechtsbijstandverzekering verhogen. Verandert u bijvoorbeeld van baan, zit u vaak op de weg met uw motorvoertuig of heeft u een groot gezin, dan kan het lonen om een rechtsbijstandverzekering te vergelijken en af te sluiten. Bij het afsluiten en vergelijken kunnen wij een nog wel een aantal tips meegeven. Zo kan het erg schelen in de premie om relevante modules/ onderdelen te kiezen. Je kiest dan als het ware puur voor de dingen waar je verwacht risico te lopen.

Daarnaast is het belangrijk om in acht te nemen dat u vaak niet onbeperkt beroep kunt doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Zo wordt u voor een verzekeraar te duur en die kan u dan besluiten te royeren. Ook hanteren verzekeraars vaak een wachttijd voor rechtsbijstand, u kunt dus niet meteen ervan gebruik maken. Als u bijvoorbeeld een geschil of een conflict ziet aankomen dan komt zo’n rechtsbijstandverzekering natuurlijk extra handig uit. Hiervoor hebben verzekeraars de wachttijd in leven geroepen om te voorkomen dat mensen alleen een verzekering afsluiten wanneer zij een geschil zien aankomen. Wachttijden verschillen per verzekeraar en dus is dit ook belangrijk om in acht te nemen bij het vergelijken. Bestaande geschillen worden niet gedekt door verzekeraars en daarbij wordt u dus niet meteen geholpen met juridische bijstand. Dit is in zekere zin ook wel logisch want dan zou alleen u ervan kunnen profiteren en heeft de verzekeraar alleen de lasten.

Hieronder vindt u algemene informatie over rechtsbijstandverzekeringen. De soorten rechtsbijstandverzekeringen en de dekking en premie van zo’n verzekering. Wij hopen dat u hiermee genoeg informatie heeft, zodat u kunt  vergelijken tussen aanbieders van de verzekeringen en dat u zo een voordelige en goede rechtsbijstandverzekering kunt afsluiten.

Nuttige informatie over rechtsbijstand verzekeringen

 

 

 

 

 

 

Rechtsbijstandverzekeringen

Rechtsbijstandverzekeringen zijn in er allerlei soorten en mate van dekkingen. Vaak is het belangrijk bij dit soort verzekeringen om na te gaan voor welke risico’s u zich specifiek wilt indekken, want u kunt zich moeilijk indekken voor alle conflicten en moeilijkheden die u in de toekomst zult krijgen. Maar juridische hulp is vaak vrij kostbaar en daarom kan het voor u handig zijn om toch eens te kijken naar de mogelijkheden van een rechtsbijstandverzekering. Hieronder bespreken we de verschillende soorten van rechtsbijstandverzekeringen, de mate van dekking en de bijbehorende premie.

 

Soorten

Er zijn voor consumenten grofweg twee soorten rechtsbijstandverzekeringen. Dit zijn de gezinsrechtsbijstand en de motorrijtuig-/verkeersbijstand. Zoals de naam al zegt geeft de motorrijtuig bijstand hulp bij problemen met uw motorrijtuig. Zo kan u bijvoorbeeld een conflict hebben na een ongeval, aanrijding of over uw voertuig zelf. Dan is er ook nog de verkeersbijstand, die geeft naast dekking van bovengenoemde zaken ook dekking tegen andere problemen in het verkeer die niet met uw motorvoertuig te maken hebben.

Er bestaat ook nog een gezinsrechtbijstand en die geeft bijstand tegen allerlei problemen waar u en uw gezinsleden tegen aan kunnen lopen. Voorbeelden van deze problemen zijn klachten na een aankoop van iets, huurverhogingen en zaken zoals pensioenverhogingen. Gezinsrechtsbijstand is vaak zo divers dat er verschillende onderdelen bij verzekeraars zijn waarvoor u zich kunt verzekeren.

Vaak zijn dit onderdelen zoals vermogen, fiscaal recht, consument, inkomen en werk, wonen en verkeer. Zo kan u als consument kiezen uit een combinatie of een totaalpakket van verzekeringen. Let er alleen wel goed op in de polisvoorwaarden wie onder uw gezin vallen en waar u dan recht op bijstand voor heeft.

 

Dekking en premie

Kosten die een verzekeraar maakt om u te helpen worden altijd vergoed met een rechtsbijstandverzekering. Waar het onder verzekeraars nog weleens kan verschillen is de dekking van externe kosten. Hier valt bijvoorbeeld juridische hulp onder die extern wordt ingeschakeld, zoals advocaten. Het is dus belangrijk om dit in acht te nemen. Hoe hoger de dekking van de externe kosten, des te hoger de premie is voor de rechtsbijstandverzekering. Het is standaard voor dit soort verzekeringen dat u alleen recht heeft op bijstand in Nederland.

Voor bijstand buiten Europa bieden verzekeraars ook polissen aan. Maar dit kan tussen verzekeraars ook zeer verschillen, dus het blijft belangrijk om u zich te laten informeren door de verzekeraars. De verzekering voor rechtsbijstand dekt meestal de volgende zaken: het verhalen van schade op anderen, contracten, overheid (geen belasting), personen-en familierecht en strafzaken.

Daarnaast is het mogelijk en soms nodig om fiscale zaken, wonen, arbeid en verkeer los te verzekeren. Een rechtsbijstandverzekering dekt meestal niet de schade wanneer de verzekerde rommelt en sjoemelt met zaken doorgeven en melden. Zaken die moeilijkheden bij belastingdienst opleveren worden vaak ook niet gedekt door aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. Over het algemeen worden geschillen met de overheid over algemene regels ook niet gedekt door de verzekeraars. Dan als laatste is echtscheiding ook één van de zaken waarbij verzekeraars meestal geen bijstand mee bieden.