Waarom wel een uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekeringen zijn verzekeringen die ervoor zorgen dat uw nabestaanden niet met torenhoge kosten komen te zitten. Er zijn veel aanbieders van uitvaartverzekeringen en de verzekeraars hanteren ook allerlei verschillende voorwaarden en premies. Ook zijn er verschillende soorten uitvaartverzekeringen af te sluiten, dus het is handig om die soorten verzekeringen met elkaar te vergelijken. Door u informatie te bieden over de verschillende verzekeraars en verzekeringen hopen wij dat u de beste voordelige deal kunt vinden!

U kunt natuurlijk een groot vermogen bij elkaar sparen voor uw uitvaart maar hier moet u ook belasting over betalen. Daarom is het soms handiger en voordeliger om een uitvaartverzekering af te sluiten en een maandelijkse of jaarlijkse premie te betalen. Een uitvaartverzekering kan u ook een hoop rust geven voor het geval dat u komt te overlijden. Zowel rust voor uzelf als rust voor uw nabestaanden. Als alles al vastgelegd is van hoe u het wil hebben na uw overlijden, hoeven nabestaanden zich hier niet al te druk overmaken en kunnen zij zonder stress rouwen om uw overlijden.

Premies voor de uitvaartverzekeringen kunnen erg uit elkaar lopen.

Dit komt doordat u zelf kunt kiezen voor welk bedrag u zich wilt laten verzekeren. Een hoog verzekerd bedrag voor uw uitvaart betekent automatisch een hogere premie. Ook speelt leeftijd een rol, dit in verband met risico voor een verzekeraar. Als u relatief jong bent betaald u een lage premie doordat de verzekeraar er vertrouwen in heeft dat u nog wel even zult leven. Zodra u ouder wordt gaat de premie omhoog omdat het risico voor een uitvaartverzekeraar omhoog gaat. De meeste mensen sluiten een uitvaartverzekering pas af in de latere helft van hun leven vanwege het feit dat ze er totaal niet over hun dood nadenken als men jong is.

In Nederland heeft ongeveer 70 procent van de bevolking een uitvaartverzekering en dit cijfer is al enkele jaren hetzelfde, dit is dus een behoorlijke meerderheid van de bevolking. Voor 2009 kon u ook nog een belastingvoordeel uit uw uitvaartverzekering halen, doordat het aftrekbaar was in box 1. Helaas kan dit tegenwoordig niet meer, maar het is nog steeds handig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Eens weten wat uw wensen gaan kosten en wat de maandelijkse premie zou zijn? Klik dan hier.

Hieronder vindt u algemene informatie over uitvaartverzekeringen.

De soorten uitvaartverzekeringen en de voor- en nadelen van de diverse uitvaartverzekeringen. Het is belangrijk dat u zich hierin verdiept alvorens een verzekering af te sluiten. Wij hopen dat u hiermee genoeg informatie heeft, zodat u kunt vergelijken tussen aanbieders van de verzekeringen en dat u uiteindelijk een voordelige en goede uitvaartverzekering kunt afsluiten.

 

Veel nuttige informatie over uitvaartverzekeringen

 

Uitvaartverzekeringen

Uitvaarten in Nederland zijn vrij duur en daarvoor zijn uitvaartverzekeringen in het leven geroepen. Er zijn veel zaken die betaald moeten worden bij uw overlijden. Om te voorkomen dat nabestaanden de volledige som moeten ophoesten kunt u ervoor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten. De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht maar is zeker handig om te hebben.

 

Soorten

Uw uitvaart kan op diverse manier geregeld worden. Zo zijn er dus ook verschillende soorten uitvaartverzekeringen. De verschillende uitvaartverzekeringen zijn de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de koopsom uitvaartverzekering en de combinatie uitvaartverzekering. De kapitaalverzekering geeft bij uw overlijden uw nabestaanden in feite een bedrag waarmee de uitvaart bekostigd kan worden.

Dit bedrag kan variëren per verzekeraar en kunt u dit zelf natuurlijk ook bepalen. De premie wordt hoger naarmate het uit te keren bedrag hoger wordt. Wel dient u hierbij rekening te houden met de belastingdienst, zolang de waarde van de uitvaartverzekering minder is dan 6977 euro, wordt hierover geen belasting betaalt. Is dit bedrag wel hoger dan 6977 euro dan wordt de volledige waarde meegeteld in box 3 bij de vermogensbelasting.

Als tweede is er ook nog de naturaverzekering. Nabestaanden krijgen bij deze vorm van verzekering geen bedrag uitgekeerd maar in plaats daarvan krijgen ze bepaalde diensten en materialen die bij de uitvaart horen. Voorbeelden van diensten en materialen zijn bijvoorbeeld rouwkaarten, rouwauto en een kist. Meestal is dit allemaal vrij standaard bij een naturaverzekering. Dan is er de koopsom uitvaartverzekering en hierbij wordt niet elke periode een premie betaald maar eenmalig een bedrag ingelegd bij een verzekeraar van uitvaarten. De combinatie uitvaartverzekering is in feite een mix tussen de natura en de kapitaal uitvaartverzekering. Er wordt bij overlijden zowel een bedrag als diensten uitgekeerd.

 

Voor- en nadelen van de soorten uitvaartverzekeringen

Het grote voordeel van een kapitaal uitvaartverzekering is dat de nabestaanden vrijheid van keuze hebben over uw uitvaart, zij zijn niet gebonden aan een bepaalde uitvaartondernemer of bepaalde diensten. Wel is er door de keuzevrijheid misschien meer stress doordat er veel meer zelf geregeld moet worden.

Het voordeel van een naturaverzekering is dat nabestaanden zelf niet veel hoeven te doen na uw overlijden. Het geeft in zekere zin een soort rust voor de nabestaanden. Verzekeraars hebben vaak bepaalde deals gemaakt met uitvaartondernemers voor bepaalde diensten. Het grote nadeel van deze verzekering is dat de diensten vooral een basis zijn en het graf erg goedkoop is. Nabestaanden moeten vaak dan alsnog bijbetalen voor uw begrafenis omdat de aankleding en dergelijke erg kaal en sober is.

Met een koopsom heeft u als voordeel dat er eigenlijk geen premie betaald hoeft te worden. Doordat u eenmalig een bedrag inlegt bij de verzekeraar. Dit heeft dan weer wel als nadeel dat u in één keer het geld kwijt bent en niet gespreid zoals bij een premie per periode.

De combinatie verzekering zorgt ervoor dat nabestaanden minder stress en geregel hebben na uw overlijden maar tegelijkertijd krijgt u ook geen kale en sobere begrafenis door een vrijgekomen bedrag. Het grootste nadeel van deze verzekering is feit dat er een stuk meer premie betaald moet worden. Eens weten wat uw wensen gaan kosten en wat de maandelijkse premie zou zijn? Klik dan hier.